Thermografische inspecties             .

Wat is thermografie?

Alle objecten zenden infraroodstraling uit. Gebouwen, voertuigen en uiteraard ook verdeel-, meet- en regelkasten.

Kortom, ieder voorwerp heeft een temperatuur die via het infrarood spectrum zichtbaar en meetbaar gemaakt kan worden door een infrarood camera. Belangrijk daarbij is uiteraard de nauwkeurigheid van de meting. In het jargon betiteld als emissiefactor (e), de verhouding tussen de werkelijke temperatuur van een object en de temperatuur zoals deze gemeten wordt door een infrarood detector. Het meten van de juiste temperatuur wordt mogelijk gemaakt door ijking.

Thermografie is het contactloos meten en registreren van deze straling via het infrarood beeld, en is daarmee verworden tot een van de meest gebruikte inspectiemiddelen met toepassingen in de bouw, elektrotechnische installaties, werktuigbouwkundige installaties, maar ook daar, waar het gaat om onderzoek en ontwikkeling van componenten en objecten. Nu worden keuringen en inspecties binnen het bedrijfsleven doorgaans ervaren als een noodzakelijk kwaad; niets is echter minder waar, de thermografische inspectie heeft zich inmiddels bewezen als een van de meest kostenbesparende technieken waar het gaat om het oplossen van temperatuur-technische problemen (in de breedste zin van het woord), en daar waar het toepassingen in de wereld van industrie en bouw betreft.

De thermografische inspectie kent namelijk een aantal duidelijke voordelen:

Inspectie vindt plaats tijdens bedrijf, dus geen onnodig productieverlies.
De meting gebeurt contactloos en neemt weinig tijd in beslag.
Alles wordt op foto vastgelegd waardoor duidelijk bewijs.
De onderzoekskosten zijn relatief laag.

Daarnaast kenmerkt de thermografische branche zich als zeer innovatief, een factor die ervaren wordt als een sterk toegevoegde waarde, en dat is begrijpelijk als men zich realiseert waar thermografie doorgaans ingezet wordt.

Rapportage

Een thermografisch onderzoek vindt altijd plaats volgens een vastgelegd protocol; visuele controle op direct zichtbare gebreken, de eigenlijke thermografie, het omzetten in een grafische weergave (thermogram) en verslaggeving van de bevindingen.

- Verborgen problemen ontdekken
- Snel schade vaststellen
- Opsporen van vocht en lekkages
- Inspecteren van motoren en lagers
- Energieverlies en slechte isolatie identificeren
- Elektrische defecten en oververhitting vinden
- Vloerverwarming opsporen
- Klimaatplafonds inspecterenVoor meer informatie kunt u contact met ons opnemen per mail: info@hampsink.nl

Elektrotechniek Hampsink Oldenzaal B.V.
Plafond en Wand
Bezoekadres: Helmichstraat 37-3  Oldenzaal. Parkeerterrein oprijden Hal 3 
Tel: 0541-513081   E-mail: info@hampsink.nl
Postadres: Berkstraat 22A, 7572 CB Oldenzaal